Broj projekta: CARDS/2007/137-634
Ime projekta: Tehnička pomoć Uredu koordinatora za reformu javne uprave
Kratak opis: Prateća podrška u implementaciji Akcionog plana 1 i izradi Akctionog plana 2 Strategije reforme javne uprave.
Oblast projekta: Izrada politika, Javne finansije, Ljudski resursi, Upravni postupak, Institucionalna komunikacija, Informacione tehnologije
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: HULLA & CO HUMAN DYNAMICS KG
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 23. mart 2007. – 13. januar 2008.
Ukupan budžet (€): 168,800.00
Budžet po godinama implementacije:

2007 2008
       
Kontakt osoba za donatora: Jeroen Willems, task manager, Skenderija 3a, Sarajevo, phone: 033-254-799, fax: 033-666-037, jeroen.willems@ec.europa.eu