Broj projekta: 00032567
Ime projekta: Tehnička pomoć za uspostavljanje Agencije za državnu službu FBiH
Kratak opis:

Imenovanje direktora Agencije za državnu službu i uspostavljanje Agencije za državnu službu predstavlja prvu značajnu priliku za Vladu F BiH da praktično pokaže da je predana 'profesionalizmu' a ne 'protekcionizmu' u državnoj službi, i da joj je cilj ubrzanje stalnog poboljšanja na nivoima uprave u cijeloj BiH.

Cilj ovog projekta je prema tome osmišljavanje i uspostavljanje ADS FBiH, u kontekstu razvijanja kratkoročnih / srednjoročnih reformskih prioriteta za FBiH i posebno uloge Agencije u implementaciji Zakona o državnoj službi F BiH.

Glavni rezultati:

  • Renoviranje prostorija glavne kancelarije
  • Usvajanje godišnjeg plana rada agencije
  • Zapošljavanje i selekcija osoblja Agencije (glavna kancelarija i kantonalne kancelarije)
  • Obuka osoblja Agencije
  • Izrada nacrta i koordinacija izrade nacrta relevantne legislative koju bi radila Radna grupa, koja bi se sastojala od relevantnih predstavnika iz F BiH institucija i kojom bi predsjedavao direktor ADS FBiH
  • Usvajanje od strane Vlade FBiH procedura za ljudske potencijale koje bi se zasnivale na meritumu
Oblast projekta: Ljudski resursi / Upravni postupak
Donator: UNDP Track fond
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: april 2004. – decembar 2006.
Ukupan budžet (€): 250,910.80 (USD 355,339.82)
Budžet po godinama implementacije: 2004 2005 2006 2007
USD 89,399.08 USD 217,891.00 USD 48,049.74
Kontakt osoba za donatora: Elzemina Bojicic
asistent projekta
ebojicic@undp.ba
+387 33 563 826