Header search

Standardi proaktivne transparentnosti

Search Icon

Standardi o proaktivnoj transparentnosti predstavljaju 38 standardnih informacija koje bi institucije trebale objaviti na svojim službenim internetskim stranicama. Standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH izrađeni su 2015. godine u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH zajedničkim zalaganjem i stručnim doprinosima predstavnica i predstavnika institucija vlasti i organizacija civilnog društva. Standardi su podijeljeni u tri nivoa i sedam oblasti.


Filtriranje po razini

Filtriranje po oblasti

Proračun, izvod iz Zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH (za instituciju)

Standard #1 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Izvješće o izvršenju proračuna/aneks revizorskog izvješća

Standard #2 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Izvješće o radu

Standard #3 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Plan javnih nabava

Standard #4 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Pozivi za javnu nabavu

Standard #5 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Odluka o izboru ponuđača/poništenju postupka, sukladno Zakonu o javnim nabavama

Standard #6 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Izvješće o realizaciji ugovora (Lista osnovnih elemenata ugovora za sve postupke javnih nabava)

Standard #7 |  

Osnovna Razina |  

Finansijske Informacije

Natječaji i oglasi i njihov arhiv

Standard #8 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Strateški dokumenti institucije

Standard #9 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Srednjoročni plan rada

Standard #10 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Godišnji plan rada

Standard #11 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Lista aktualnih i realiziranih projekata tehničke suradnje

Standard #12 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Zakoni i/ili odluke o osnivanju te ostali relevantni propisi iz nadležnosti

Standard #13 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Organigram

Standard #14 |  

Osnovna Razina |  

Sloboda Pristupa Informacijama

Lista nadležnosti institucije

Standard #15 |  

Osnovna Razina |  

Javne Nabavke

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Standard #16 |  

Osnovna Razina |  

Sloboda Pristupa Informacijama

Kontakti zaposlenih

Standard #17 |  

Osnovna Razina |  

Sloboda Pristupa Informacijama

Biografije rukovoditelja institucije

Standard #18 |  

Osnovna Razina |  

Sloboda Pristupa Informacijama

Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Standard #19 |  

Osnovna Razina |  

Javne konsultacije

Plan integriteta

Standard #20 |  

Osnovna Razina |  

Javne konsultacije

Etički kodeks/kodeks ponašanja službenika u instituciji

Standard #21 |  

Osnovna Razina |  

Strateške informacije

Indeks registar

Standard #22 |  

Osnovna Razina |  

Strateške informacije

Vodič za pristup informacijama

Standard #23 |  

Osnovna Razina |  

Operativne informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Standard #24 |  

Osnovna Razina |  

Operativne informacije

Kalendar događaja

Standard #25 |  

Osnovna Razina |  

Operativne informacije

Pitanja i odgovori na učestale upite

Standard #26 |  

Osnovna Razina |  

Operativne informacije

Revizorska izvješća

Standard #27 |  

Osnovna Razina |  

Operativne informacije

Proračun u formatu Zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava institucije

Standard #28 |  

Srednja Razina |  

Organizacione informacije

Godišnji plan javnih nabava koji sadrži postupke nabava malih vrijednosti (konkurentski i izravni)

Standard #29 |  

Srednja Razina |  

Organizacione informacije

Odluka o izboru ponuđača/poništenju postupka, uključujući i ugovore male vrijednosti

Standard #30 |  

Srednja Razina |  

Organizacione informacije

Proračun, analitički

Standard #31 |  

Srednja Razina |  

Organizacione informacije

Izvješće o izvršenju proračuna, analitičko

Standard #32 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije

Tenderska dokumentacija nakon provedenog postupka

Standard #33 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije

Zaključeni ugovori, uz zaštitu povjerljivih informacija

Standard #34 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije

Izjava o obavljenim konzultacijama koja sadrži sažetak komentara i izvješće o njihovom prihvaćanju ili odbijanju

Standard #35 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije

Ukupna izdvajanja za imenovane osobe, rukovodeće državne službenike, državne službenike i zaposlenike prema pozicijama u instituciji

Standard #36 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije

Odgovori po zahtjevima za pristup informacijama

Standard #37 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije

Proračun, analitički

Standard #38 |  

Napredna Razina |  

Organizacione informacije