Header search

Biblioteka

Proaktivna transparentnost

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: od principa do prakse (2016)

Ova je publikacija nastala u okviru projekta “Istraživanje o proaktivnoj transparentnosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini”, koji, u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke, podržava GIZ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Štampanje ove publikacije realizirano je u okviru projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u jugoistočnoj Evropi”, koji finansira Evropska unija.

Izdavač: Analitika

Godina: 2016

Transparentnost u javnoj upravi u BiH – video

Šta je transparentnost? Zašto je ona važno načelo rada javne uprave? Na koji način možemo unaprijediti transparentnost javnih institucija? Saznajte u ovom video u proaktivnoj transparentnosti.

Izdavač: Programa jačanja javnih institucija u BiH

Godina: 2015

“Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH”

Svrha ovog dokumenta jeste da de nira standarde proaktivne objave informacija institucija koje sarađuju u tematskoj oblasti „Komunikacije i upravljanje znanjem“ u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a s ciljem povećanja njihove transparentnosti u domenu komunikacija.

Izdavač: Međuinstitucionalna radna grupa za komunikacije Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini (SPI)

Godina: 2015

Proaktivna transparentnost – brošura

Brošura o proaktivnoj transparentnosti Agencije za statistiku BiH

Izdavač: Agencija za statistiku BiH

Godina: 2018

Letak – “Imate pravo znati kako se provodi reforma javne uprave u BiH”

Reforma javne uprave je jedan od preduslova za uspješnu integraciju naše zemlje u Evropsku uniju. Kroz implementaciju strateških dokumenata kao što su Strategija reforme javne uprave, Akcioni plan 1, a kasnije i Revidirani akcioni plan 1 nastoji se, između ostalog, omogućiti efikasna provedba zakona i stvoriti transparentna, građanima orijentirana, racionalna, profesionalna, djelotvorna i učinkovita javna uprava.

Izdavač: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Godina: 2015

Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

Ova svojevrsna zbirka dokumenata nastala je kao rezultat djelovanja i angažiranosti članica i članova međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, koji od 2010. godine po nalogu Vlade SR Njemačke provodi njemački GIZ u suradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), a koji se bave jedinstvenom temom, temom proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini.

Izdavač: Međuinstitucionalna radna grupa za komunikacije Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini (SPI)

Godina: 2019