Aktualnosti

Radionica o Komunikacijskoj strategiji za informiranje javnosti o procesu RJU i AP

U organizaciji projekta EU4PAR, koji financira Europska unija, a u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave 11. i 12. lipnja na Kozari je održana dvodnevna radionica o ažuriranju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH i Akcijskog plana za njenu provedbu. Ažuriranje ova dva dokumenta jedna je od […]

Pročitaj više...

Sastanak NT za oblast Upravljanje javnim financijama

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i EU4PAR projekta tehničke pomoći, u Tesliću je danas održana radionica članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje javnim finansijama. Tokom radionice usaglašen je nacrt seta aktivnosti budućeg revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave u oblasti Upravljanje javnim finansijama. Radionici su prisustvovali članovi Nadzornog tima u […]

Pročitaj više...

Održan sastanak Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama

U Sarajevu je 30. svibnja ove godine održan sastanak Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za suradnju sa nevladinim organizacijama sa predstavnicima institucija BiH. Na sastanku je razgovarano o Sporazumu o suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, koji je prvi put potpisan 2007. godine, a potom i 2017. […]

Pročitaj više...

Javne konzultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2025-2027. godine

Sukladno čl. 3. i čl. 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 62/14), i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/15), Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio je Srednjoročni plan […]

Pročitaj više...

 

Kontaktirajte Koordinatora

Darko Kasap
Koordinator za reformu javne uprave u BiH

Uvaženi posjetitelji, uvažene posjetiteljice,

Dobro došli na internet stranicu Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Prateći nove trendove i vodeći se idejom Proaktivne transparenosti, osvježena je naša internet stranica. Kako bi doprinijeli boljem razumjevanju procesa reforme javne uprave, odlučili smo obogatiti sadržaj sa novim informacijama koje su lako dostupne, precizne, jasne i konkretne. To znači da se, ne samo deklerativno zalažemo za transparenost i otvorenost, već da to uistinu i radimo.

Dokumenti od javnog značaja dostupni su vam na našoj internet stranici. Sada na lakši i jednostavniji način možete dobiti informacije o radu i projektima Ureda koordinatora za reformu javne uprave i informirati se o procesima, rezultatima i benefitima koje reforma javne uprave donosi građanima Bosne i Hercegovine.

Podršku redizajnu web stranice pružila je Vlada SR Njemačke u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi GIZ.

Otvoreni smo za vaše komentare i sugestije koje možete slati na info@parco.gov.ba.

Hvala što ste posjetili našu internetsku stranicu.

S poštovanjem,

Ured koordinatora za reformu javne uprave
NEWSLETTER
Anketa

Kako ocjenjujete efikasnost javne uprave u Bosni i Hercegovini posljednjih godina?

Rezultati