Kao što je u sekciji „Gdje piše da to trebamo uraditi?“ već naznačeno, dio standarda proaktivne transparentnosti je već obuhvaćen određenim zakonima, odlukama Vijeća ministara BiH, međunarodnim konvencijama ili se već nalaze na nekoj web lokaciji. To što neka institucija ili čak većina njih ne objavljuje informacije čije je postavljanje na web već obaveza ili praksa, ne znači amnestiju te obaveze za ostale institucije.

Imajte uvijek u vidu da će javnost naći način da dođe do informacije o radu vaše institucije, zato je najbolje da institucija govori sama o sebi. Ne stavljajte na kocku reputaciju vaše institucije (posebno ako je ona dobra i mukotrpno građena) zbog toga što ostali nisu svjesni važnosti proaktivne transparentnosti.

Prema istraživanju o profilu komunikatora u javnoj upravi koje je 2016. godine provedeno u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH službenici koji se bave komunikacijskim poslovima a koji su bili obuhvaćeni ovim istraživanjem izjasnili su se da je uređivanje web stranice vještina kojom dobro vladaju (čak druga vještina po rangu, nakon pisanja saopćenja za javnost). Uređivanje web stranica dio je opisa poslova za pojedina radna mjesta službenika koji se bave odnosima s javnošću. S tim na umu komunikatori u javnoj upravi sigurno i prepoznaju važnost dobro uređene web stranice koja nudi sveobuhvatne informacije o radu institucije.

Dodatno, komunikatori danas troše puno više vremena za poboljšanje komunikacije između organizacije i njenih javnosti. Unutar vladinih institucija oni su spona izmeđuinstitucija i njihovih javnosti i mogu dati značajan doprinos društvenom blagostanju i javnoj podršci demokratskim institucijama (Heise, 1985. Ēdes, 2000.).

Poticanje i olakšavanje učinkovite komunikacijske prakse unutar državnih institucija može se promatrati i kao odgovornost komunikacijskog osoblja (Fairbanks et al., 2007). Komunikatori/javni službenici imaju temeljnu obvezu informirati javnost ali i  biti obaviješteni od strane javnosti. Stoga imajući u vidu ove uloge komunikatori igraju važnu ulogu u području proaktivne transparentnosti.

Ipak, ovdašnjoj javnosti malo je poznata uloga komunikatora u provedbi proaktivne transparentnosti kao i njihov stav prema proaktivnoj transparentnosti. U BiH nema još uvijek takvih istraživanja, ali ona postoje u svijetu.