Uglavnom ne. Ukoliko samo budete objavljivali informacije bez da ih promovirate, imaćete uobičajeni broj posjeta na sajtu. Da biste privukli više korisnika informacije koju ste objavili, trebaćete koristiti postojeće kanale komunikacije da biste ih promovirali. Na sljedeće načine možete promovirati proaktivnu objavu informacija:

ŠTAMPANE PUBLIKACIJE

Ukoliko već štampate brošuru o nekim aspektima rada, pokušajte u nju uvrstiti i segment o informacijama i dokumentima dostupnim na web stranici institucije. Ne zaboravite da uvrstite web sajt ili QR kod sa direktnim linkom.

Ukoliko imate resurse, možete izraditi dvolisni vodič za informacije i dijeliti ga kad god imate priliku, na događajima, sastancima, konferencijama za medije, itd

DOGAĐAJI

Ukoliko već organizujete događaj, naprimjer konferenciju, pokušajte kratko govoriti o informacijama koje ste upravo objavili na web sajtu. Ukoliko vam vrijeme dozvoljava, možete čak pokušati uvrstiti i petominutnu prezentaciju web sajta institucije.

DRUŠTVENE MREŽE

Ukoliko već koristite društvene mreže, možete pokušati kreirati mini kampanju postovima kojima ćete promovirati proaktivnu objavu informacija. Post može biti fotografija (generička, arhivska, foto dokumenta i sl; fotografije ostavljaju poseban utisak na ljude) sa malo teksta kao u donjem primjeru i linkom na informaciju na webu. Primjer:
“Jeste li se ikada pitali kako radimo skupa? Pogledajte organigram naše institucije!”
“Ovdje možete pronaći kalendar događaja koje organizuje naša institucija ”
“Naša institucija učestvuje u nekoliko međunarodnih projekata pomoći. Saznajte više ovdje…

VIDEO

Ukoliko već producirate videa, možete pripremiti kratki vodič o javno dostupnim informacijama na vašem sajtu. U tom videu možete vi ili neki vaš kolega objasniti šta je dostupno, kako to građani mogu koristiti da bi saznali više o vašoj instuticiji, i na koji je način informacija dostupna.

INFOGRAFIKE

Ukoliko već pravite infografike, možete uzeti neke interesantne dijelove proaktivno objavljenih informacija i objasniti ih posredstvom infografike. One su posebno efektne ukoliko imati puno podataka ili pojašnjavate kompleksan proces.

Primjeri:

  • prikažite odvojeno neke dijelove budžeta institucije i linkujte ih na dokument budžeta na
    web sajtu.
  • objasnite kompleksnost mandata i kompetencija vaše institucije, uključujući i one sa kojima
    sarađujete.

Ideje o promociji informacija mogu biti dio vašeg plana proaktivne objave. Razmislite o tome šta se dogodi kada objavite informaciju online. Ko su vaši tipični korisnici?