Koordinatori za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH, Republici Srpskoj i u Brčko distriktu BiH održali su danas online sastanak na kojem se diskutovalo, između ostalog, o Poslovniku o radu nadzornih timova u pojedinačnim oblastima reforme javne uprave, te je dogovoreno da će se koordinatori o ovom dokumentu izjasniti pismeno.

Razgovaralo se o pripremi na ažuriranju Komunikacijske strategije za informisanje javnosti o procesu reforme javne uprave i Akcionog plana.

Koordinatori su primili k znanju informaciju o pripremnim aktivnostima na ažuriranju ova dva dokumenta, a što je i jedna od preporuka Specijalne PAR grupe za reformu javne uprave.

Također, na idućoj sjednici koordinatora za reformu javne uprave koja je planirana 15. maja 2024. godine u Sarajevu bit će riječi i o reaktivaciji Fonda za reformu javne uprave.

Na prijedlog Darka Kasapa, državnog koordinatora za reformu javne uprave dogovoreno je da se u maju i junu organiziraju sastanci Ureda koordinatora za reformu javne uprave sa koordinatorima i resornim ministrima/gradonačelnikom DB