U organizaciji Evropskog instituta za javnu upravu održana je online radionica o temi: “Korištenje digitalnih alata za podsticanje integriteta u javnoj upravi”

Integritet javnog sektora je u osnovi svakog sistema upravljanja koji se zasniva na demokratskim principima, vladavini prava i etičkom ponašanju službenika kojima je povjereno ovlaštenje da donose i sprovode odluke. Zloupotreba takve moći predstavlja korupciju koja ne samo da negativno utječe na pružanje javnih usluga, već i podriva povjerenje građana u sam sistem upravljanja. Stoga je očuvanje etičkog ponašanja i jačanje integriteta javnog sektora od najveće važnosti.

Na radionici su prezentovani koncepti, prakse i dokazi za integritet javnog sektora.

Kao jedan od ključnih autoriteta, od strane Organizacije za ekonomsku kooperaciju i razvoj OECD, predstavljene su inicijative i instrumenti za integritet javnog sektora.

Svi prikazani koncepti integriteta u javnoj upravi posmatrani su i sa aspekta pojedinih alata digitalizacije kao što su informacioni sistemi, baze podatka, portali, interoperabilnosti, potrebnih digtalnih vještina i sl.

Kao jedan od praktičnih alata je i OECD alat za javni integritet https://www.oecd.org/governance/ethics/public-integrity-toolkit.htm koji agregira podatke o radu javne uprave mnogih zemalja na jednom mjestu.

Istaknuto je da optimizirane usluge javne uprave pored svoj dimenzije efikasnosti i pojednostavljenja imaju i nedovoljno naglašenu funkciju povećanja integriteta javne uprave.

Kroz praktične primjere upotrebe e-portala javnih nabavki u EU zemljama kao konkretnog alata, prezentovane su prednosti digitalizacije i automatizacije procesa ali i mogući nedostaci, te na koji način se postiže proaktivnost i efekti po pitanju većeg integriteta javnih nabavki koje su ocijenjene kao sektor sa najvećim rizikom od korupcije.