U okviru projekta “Ekspertska podrška ključnim institucijama u provođenju sveobuhvatne procjene utjecaja propisa na prioritetnom zakonodavstvu“, 15.07.2021. godine održana je online obuka za državne službenike koji rade na poslovima procjene utjecaja propisa u institucijama BiH, uz tehničku podršku ADS BiH.

Svrha ove aktivnosti je pružanje podrške i jačanje kapaciteta državnih službenika na izradi sveobuhvatnih procjena utjecaja propisa na prioritetnom zakonodavstvu/regulativi na osnovu Programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno organa uprave, u skladu sa Metodologijom za procjenu utjecaja propisa koja je dodatak Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Cijeneći da je priprema sveobuhvatne procjene utjecaja propisa veoma kompleksan postupak, te da kapaciteti za pripremu sveobuhvatne PUP u organima uprave nisu razvijeni u dovoljnoj mjeri, Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji i uz podršku njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi “Program jačanja javnih institucija u BiH”, osigurao ekspertsku podršku za jačanje kapaciteta institucija za obavljanje ovih poslova.