Sudeći po sistematizaciji radnih mjesta, institucijama BiH, entiteta i kantona, bez policijsko-bezbjednosnih struktura, nedostaje 7.716 radnika, pišu Nezavisne novine.

Iz Specijalnog izvještaja o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, FBiH, RS, Brčko distrikta i kantona FBiH, koji je uradio ombudsman BiH, može se zaključiti da samo institucijama BiH nedostaje 3.006. radnika. Na ovom nivou sistematizovano je ukupno 18.598 radnih mjesta, a popunjeno “svega” 15.592.

Ako je suditi po ovom izvještaju, Predsjedništvu BiH nedostaje deset radnika, Vijeću ministara BiH, odnosno Generalnom sekretarijatu 14, Parlamentu BiH, gdje trenutno radi 171 radnik, nedostaje još njih 46 itd.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, u ovom trenutku, njenim institucijama, u kojima je zaposleno 4.006 radnika, nedostaje još njih 1.241, a zanimljivo je da ima i onih koji su “prebacili” sistematizaciju pa tako u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave ima sistematizovanih 46 radnih mjesta, a rade 52 radnika.

U Federaciji BiH, ako je suditi po sistematizaciji, u ovom trenutku nedostaje 1.617 radnika, jer je od ukupno 5.423 sistematizovana radna mjesta, popunjeno 3.806, a “najgora” situacija je u Ministarstvu finansija FBiH, gdje od sistematizovanih 246 radnih mjesta, imaju “samo” 129 radnika.

Ukupno, bez bezbjednosnih i policijskih struktura u institucijama BiH, entiteta i kantona, sistematizovano je 34.416 radnih mjesta, a popunjeno 26.700 pozicija, tako da u administraciji “nedostaje” 7.716 radnika. Najveći raskorak između broja sistematizovanih i popunjenih radnih mjesta, kada je riječ o kantonima, jeste u Unsko-sanskom kantonu, gdje trenutno radi 161 radnik, a sistematizovana su 383 radna mjesta.

“Sistematizacije su uvijek rađene preko broja i nikada nisu urađene da budu 100 posto ispoštovane. Uvijek negdje oko 30 posto radnika po sistematizaciji fali i tako je bilo i u nekim bivšim sistemima. Te sistematizacije su rađene za neki idealni slučaj neograničenih resursa, koji su uvijek ograničeni”, rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Na primjeru same Agencije za državnu službu BiH, Akšamija objašnjava kako stvari funkcionišu, pa tako navodi da je u ovoj Agenciji sistematizovano 36 radnih mjesta, a da trenutno ima 26 zaposlenih.

“Objektivno, nama za izvršavanje svih poslova fali još četiri ili pet ljudi da nesmetano izvršavamo sve ono što se stavi pred nas. Ako bismo gledali neke standarde i rast broja radnika u institucijama od 2003. do danas, mi bi trebalo da imamo između 70 i 90 ljudi”, kaže Akšamija dodajući da je sadašnji broj radnika u administraciji dovoljan, ali da je neophodna reorganizacija posebno na nivou Federacije BiH, gdje se neke stvari poklapaju sa kantonima.

Što se tiče kantona, najviše radnika, ako je suditi po sistematizaciji, fali u Kantonu Sarajevo, i to njih 360, s obzirom na to da je od 1.156 sistematizovanih, popunjeno 796 pozicija, dok je malo bolja situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojem fali 227 radnika, jer je od 600 sistematizovanih zaposleno njih “samo” 373.

U Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH kažu da institucije javne uprave i svi nivoi vlasti godinama izbjegavaju da provedu potrebne reforme u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima i dovedu u red dokumente unutrašnje sistematizacije sa stvarnim potrebama organa uprave.

“Strateškim okvirom za reformu javne uprave 2018-2022. predviđeno je da se izvrši analitička procjena za svako pojedinačno mjesto u državnoj službi kroz intervencije u aktima o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta”, kažu u Uredu koordinatora za reformu javne uprave dodajući da se novim strateškim okvirom predviđa i uspostavljanje modernog planiranja kadrova i profesionalnog razvoja zaposlenih.

Institucije BiH

Sistematizovano – 18.598

Zaposleno – 15.592

Nedostaje – 3.006

Republika Srpska

Sistematizovano – 5.247

Zaposleno – 4.006

Nedostaje – 1.241

Federacija BiH

Sistematizovano – 5.423

Zaposleno – 3.806

Nedostaje – 1.617

Kantoni

Sistematizovano – 5.148

Zaposleno – 3.296

Nedostaje – 1.852