Jedanaesti sastanak Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. bit će održan sutra (1. juli 2020. godine) posredstvom Zoom platforme.

Na sastanku će biti razgovarano o Izvještaju o provedenim javnim konsultacijama za dokument Akcioni plan za Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2022.

Ured koordinatora za reformu javne uprave ovaj sastanak organizira u saradnji sa projektom tehničke pomoći “Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini”.