Na sastanku Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. koji je održan danas u Sarajevu dogovorene su aktivnosti na pripremi i izradi pasoša indikatora za praćenje napretka u reformi javne uprave.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave još jednom je naglasio da je potrebno da što prije Vlada Republike Srpske usvoji Strateški okvir za reformu javne uprave, kao što su to mnogo ranije (prije godinu dana) usvojili Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko distrikta BiH. To je neophodno zbog pripreme na izradi zajedničkog Akcionog plana za provedbu strategije i daljeg učešća predstavnika Republike Srpske u ovom procesu.

Mikan Davidović, predstavnik Ministarstva uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske izjavio je da „ne zna kada će Strateški okvir biti usvojen ali samo njegovo učešće na danas održanom sastanku potvrda je dobrih namjera Vlade RS, naročito zbog činjenice da su i predstavnici RS učestvovali u pripremi i izradi strateškog dokumenta“.

Martins Krievins, viši savjetnik za politike u SIGMA (organizacija koja pruža pomoć BiH u procesu reforme javne uprave) govorio je o tome zašto su relevantni i korisni pasoši indikatora naglasivši da im je cilj pružanje korisnih informacija o svakom utvrđenom indikatoru u cilju lakšeg praćenja i razumijevanja onoga što se želi postići implementacijom Strateškog okvira.

U razvoj pasoša indikatora, kako je planirano, bit će uključeni predstavnici tematskih radnih grupa za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018-2022.

Reforma javne uprave jedan je od ključnih kriterija za pristupanje BiH EU.  U Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, nedavno objavljenom, između ostalog se navodi da BiH i dalje ne zadovoljava u dovoljnoj mjeri kriterije koje se odnose na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina, a koje je Evropsko vijeće postavilo u Kopenhagenu 1993. godine. Jedna od preporuka je da BiH treba završiti neophodne korake u u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi.