U Sarajevu će se u srijedu, 10. jula 2019. godine u hotelu Marriot Courtyard, Skenderija 1, sa početkom u 11:30 časova održati donatorski koordinacijski sastanak u Sektoru za reformu javne uprave. Sastanak organizuje Ured koordinatora za reformu javne uprave, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne Vlade SR Njemačke implementira njemački GIZ.

Učesnici sastanka razgovarat će, između ostalog, o aktivnostima na provedbi strateških ciljeva, kao i trenutnom stanju, narednim koracima, i potrebnoj podršci za planirane aktivnosti vezane za Strateški okvir za RJU u BiH.