Deveti sastanak Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. održaće se u utorak, 09. jula 2019. godine, u 12:00 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Dubrovačka 6), Sarajevo.

U cilju nastavka aktivnosti na pripremi strateškog okvira za reformu javne uprave, planirano je da se na sastanku Zajedničke radne grupe razgovara o Strateškom okviru za reformu javne uprave 2018 – 2020 – trenutnom statusu usvajanja dokumenta, Akcionom planu za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave, te izradi pasoša indikatora Strateškog okvira za reformu javne uprave, kao i drugim pitanjima

Sastanku će prisustvovati i predstavnik SIGMA, a u sklopu dalje podrške procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, odnosno pripremi strateškog okvira za RJU