Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora učestvovat će na Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „BiH : Izazovi 2019-2029.“ koja se održava u Živinicаma 8. juna ove godine.

Cilj konferencije je da sagleda u kojim aspektima Bosnu i Hercegovinu očekuje najviše izazova u narednom desetogodišnjem periodu, te da ponudi rješenja za njihovo efikasno otklanjanje.

Konferencija će se baviti temama: Bosna i Hercegovina – brend i kako ga izgraditi, državna arhitektura Bosne i Hercegovine – moderno upravljanje državom, vladavina prava – temeljni uslov izgradnje pravne države, ulazak BiH u Evropsku uniju – generator razvoja, kultura upravljanja konfliktima u bosanskohercegovačkom društvu, demografska devastacija i obnova bosanskohercegovačkog društva, dijaspora – vrijedan i dragocjen partner, bogato  naslijeđe – kultura četiri svjetonazora, otvorenost prema historijskim porukama, održiv ekonomski razvoj vs zaštita životnog okoliša – harmonija i sklad, transport i infrastruktura – platforma za reintegraciju bosanskohercegovačke države i društva, turizam – mogućnosti i perspektive, poduzetništvo u bosanskohercegovačkoj perspektivi  – ključ budućeg razvoja i podizanja nivoa blagostanja, ljudski kapital i kako ga valorizovati, IT mreže – programeri kao lideri društva znanja, moderni menadžment – odlučujući faktor uspjeha.

Doc. Dr Dragan Ćuzulan autor je rada „Proaktivna transparentnost kao prioritet u novom Strateškom okviru za reformu javne uprave 2018-2022.“ a prof.dr Ferid Otajagić autor rada „Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive“.

Ovogodišnja konferencija održava se u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.