U Sarajevu je 11. i 12. aprila 2019. u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH održana treća u nizu radionica o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi u BiH. Radionicu organiziraju institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku BiH uz stručnu podršku njemačkog GIZ-a.

Cilj radionice bila je razmjena praksi i iskustava u unapređenju provedbe standarda proaktivne transparentnosti, koji su zaključcima Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 3. decembra 2018. godine usvojeni kao obaveza za sve institucije na nivou BiH. Radionici su prisustovale predstavnice Državne agencije za istrage i zaštitu, Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za policijsku podršku BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH te Centralne izborne komisije BiH. Prezentatori i moderatori radionice su bili Slavica Škoro. stručna savjetnica u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i Elvis Mujanović, savjetnik u njemačkom GIZ-u.

Prva radionica je održana u novembru 2018. godine, a druga u februaru ove godine.

 

Preuzeto sa: spi.ba