Završna konferencija projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” – faza II (SPPD II) održaće se  23. novembra 2018. sa početkom u 10 sati, u Hotelu Bristol u Sarajevu, a izjave za medije su predviđene u 9:45.

Izjave za medije dat će državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan i Suad Musić, rukovodilac projekta. 

Projekt se implementirao od maja 2016. god. do novembra 2018. god. i direktno je doprinosio realizaciji Strategije za reformu javne uprave BiH, u oblasti strateškog planiranja, koordinacije i razvoja politika na državnom, entitetskim i nivou Brčko distrikta, nadograđujući se na postignuća i lekcije naučene u fazi I SPPD projekta (2009. – 2011. god.).

SPPD II projekat je imao za cilj unaprijeđenje i jačanje sistema strateškog planiranja u institucijama i njegovo povezivanje s programskim budžetiranjem, kao ključne pretpostavke za uspješno upravljanje institucijama i razvojem na svim nivoima vlasti. Takodje, projekat je bio fokusiran na jačanje sistema razvoja i donošenja javnih politika, u cilju promovisanja odgovornosti i učešća građana u procesu donošenja odluka.

Kao jedan od najsveobuhvatnijih projekata u okviru reforme javne uprave, SPPD II projekt je direktno doprinio jačanju kapaciteta državnih službenika, kroz programe obuke za strateško planiranje, razvoj javnih politika i programsko budžetiranje koje uspješno završilo više od 300 državnih službenika. Za više od 60 korisničkih institucija na svim nivoima je bila osigurana direktna mentorska podrška na unaprijeđenju procesa planiranja, razvoja politika i programskog budžetiranja.

Cilj konferencije je sumiranje trenutnog stanja u oblastim strateškog planiranja, programskog budžetiranja i razvoja politika u BiH, kao i predstavljanje dostignuća projekta SPPD II, sa posebnim akcentom na perspektive daljeg razvoja ovih oblasti, a u kontekstu refrome javne uprave i procesa integracije zemlje u EU.

 

Agendu možete preuzeti ovdje