Sjednicа Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima će se održati u četvrtak, 25.10.2018. godine u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 25.07.2018. godine,
  3. Informisanje o Prvom periodičnom izvještaju projekta „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH“, uz učešće predstavnika implementatora,
  4. Razmatranje aktivnosti po preporukama Posebne grupe za reformu javne uprave,
  5. Razno

–      Informisanje o statusu ostalih projekata u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima