Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 05.11.2018. godine u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, s početkom u  12:00 sati.

 

Predloženi dnevni red:

 

  1. Diskusija o preporukama Posebne grupe za reformu javne uprave,
  2. Razno.