Danas je u Sarajevu u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne Vlade SR Njemačke implementra njemački GIZ, održan sastanak predstavnika donatora u sektoru reforme javne uprave.

Naglašavajući da će na sastanku, između ostalog, biti i riječi o novom strateškom okviru za nastavak reforme javne uprave, koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan je podsjetio da su vlade Brčko distrikta BiH i Federacije BiH prije nekoliko dana usvojile ovaj dokument te da se njegovo usvajanje očekuje i u Vijeću ministara BiH te Vladi Republike Srpske.

„Vjerujem da smo svi svjesni da bez novog strateškog okvira neće biti moguće nastaviti reformski proces i javnu upravu približili građanima, kako bi ona za manje vremena i novca nudila građanima jeftinije, kvalitenije i efikasnije javne usluge. Također, jasno nam je da bez zajedničkog i čvrstog opredjeljena svih relevantnih aktera u ovom procesu neće biti moguće ispuniti sve ciljeve koje smo zajednički definisali u ovom dokumentu – jednom od rijetkih dokumenata koji je primjenjiv na sva četiri upravna nivoa u BiH“, kazao je koordinator.

On je naglasio da domaće institucije konačno moraju pokazati političku i finansijsku spremnost te preuzeti vođstvo za provođenje reformskih aktivnosti te dodao da „nam je na tom putu i dalje potrebna pomoć ambasada“.

„Fondu za reformu javne uprave, koji se do sada pokazao kao dobar način finansiranja projekata, prijeti kolaps ukoliko ne obezbijedimo potpisivanje ili još jednog aneksa ili usvajanje novog“, istakao je koordinator.

Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave zahvalio se donatorima što su u proteklom periodu podržavali proces reforme javne uprave te ih pozvao da to nastave i dalje.

„Ured koordinatora za reformu javne uprave ima kapacitete i sposobnost da nastavi započeti posao na iniciranju, koordiniranju i vođenju procesa RJU“, rekao je Otajagić.

Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave Federacije BiH ocijenila je pozitivnim napore u koordinaciji ovog procesa te dodala da najteži posao pred Uredom i koordinacionom strukturom tek predstoji kroz pripremu i usvajanje Akcionog plana.

„Tek kroz definisanje novih mjera u akcionom planu i njihovu implementaciju, postići će se cilj da upravu prilagodimo građanima i poslovnoj zajednici te stvaranju boljeg poslovnog ambijenta“, istakla je koordinatorica i dodala da Vlada Federacije BiH podržava napore Ureda koordinatora za reformu javne uprave te funkcionisanje Fonda za reformu javne uprave koji je usmjeren na projektne aktivnosti koje pomažu upravi da ispuni reformske mjere.

Današnjem sastanku, pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave i koordinatora iz BDBiH, RS i FBiH te predstavnika domaćih institucija prisustvovali su predstavnici Delegacije Evropske unije, njemačkog GIZ-a, Svjetske banke, Ambasade Švicarske u BiH, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida i  Ambasade Velike Britanije u BiH.