Parafiskalni nameti u Bosni i Hercegovini znatno su veći u odnosu na zemlje u regiji, opterećuju bosanskohercegovačke privrednike i utječu na njihovu konkurentnost. U Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH ističu da je riječ o izvanbudžetskim prihodima koji, uglavnom, odlaze na administraciju. Stoga je nužna veća transparentnost, kao i smanjenje parafiskalnih nameta, što podrazumijeva reformu u ovom području.

Više od 3.200 parafiskalnih nameta plaćaju privrednici, i to od nivoa općine, grada, kantona, entiteta te države. Riječ je o naknadama koje privredni subjekti i građani plaćaju za korištenje određenih dobara i usluga. Svi ti nameti guše bh. privrednike i opterećuju njihovo poslovanje.

“Da bi vozilo za snabdijevanje ušlo u Tuzlu, morao sam tražiti dozvolu gdje je trebalo platiti taksu i još nešto, ne znam po kom osnovu naplaćuju. Ubijeđen sam da je to protuustavno, s obzirom na to da imamo plaćene putarine”, navodi privrednik Salem Ekmeščić.

Postavlja se pitanje transparentnosti, odnosno, da li građani i privrednici znaju šta plaćaju, kao i pitanje gdje novac odlazi?

“Kada mjesečno plaćate, recimo, komunalne usluge, osjetite na svom budžetu da ste platili više, a niste nigdje imali informaciju o povećanju troškova, cijene. To je fenomen parafiskalnih nameta – oni stvaraju opterećenje za budžete i za poslovnu zajednicu, a ne vide se”, ističe Dragan Ćuluzan, koordinator za reformu javne uprave u BiH.

“Ta sredstva idu u budžete – od općina do države, ali jedan veliki dio ide nekim formalnim ili čak neformalnim grupama kao što su notari, revizori računovođe, članovi određenih komisija”, kaže mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Vlada FBiH, u konsultaciji s poslodavcima, razmišlja o pronalaženju mehanizma koji je pravno utemeljen na nivou Federacije i koji će spriječiti uvođenje novih, odnosno, povećanje postojećih parafiskalnih nameta.

“Time bi opterećenje po osnovu parafiskalnih nameta bilo zaleđeno, eventualno, na postojećem stanju”, objašnjava vanjski saradnik Vlade FBiH Zlatko Hurtić.

Smanjenje i racionalizacija parafiskalnih nameta nužni su za stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje domaćih privrednika, jačanje njihove konkurentnosti, kao i unaprjeđenje poslovnog ambijenta. Prilog Federalne televizije pogledajte ovdje.

(Federalna.ba)