Sastanak Zajedničke radne grupe za izradu za izradu nove strategije reforme javne uprave bit će održan danas, 06.03.2018. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, sa početkom u 12,00 časova.

Na sastanku će biti razgovarano o šestom nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2017. – 20122.