U okviru projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ koji se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave održana je dvodnevna obuka o procjeni uticaja (propisa) i redukciji administrativnih prepreka.

Obuka je održana u hotelu Hils na Ilidži a, ovaj napredni program namijenjen je koordinatorima za procijenu uticaja sa nivoa BiH.

Obuka je obuhvatila tematiku poslova koordinatora, izvještavanje, kvantitativne analize procjene uticaja i sl.

Iste edukacije prošli su i službenici iz Federacije BiH.