Sastanak Nadzornog tima reformske oblasti eUprava bit će održan 27.02.2018 godine u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave (Vrazova 9) sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red:

  • Usvajanje/potvrđivanje dnevnog reda sastanka NT eUprava
  • Potvrđivanje zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a za oblast eUprave
  • Prezentacija Finalnog izvještaja projekta „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“
  • Projekat Online boravišne takse (Diskusija o projektnoj dokumentaciji- Projektni prijedlog)
  • Projekat Uspostava sistema nadzora kritičnih IT resursa u centru Vlade RS – očitovanje NT-a po zaključku UOFRJU
  • Informacija o projektima u implementaciji
  • Razno