Organizacija OECD/SIGMA u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave naredne sedmice u Sarajevu organizira radionice za predstavnike tematskih radnih grupa i zajedničke radne grupe za izradu novog strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH o  određivanje prioriteta za razvoj nove strategije.

Radionica za predstavnicima radnih grupa za oblast Razvoj politika i koordinacija i Javna služba i upravljanje ljudskim resursima bit će održana 31. oktobra, 1. novembra za predstavnike tematskih radnih grupa za oblast Pružanje usluga, Odgovornost i Upravljanje javnim finansijama, dok će radionica za predstavnike zajedničke radne grupe biti održana 2. novembra ove godine.

Na ovim događajima bit će prezentirani nalazi upitnika o određivanju prioriteta u reformi javne uprave, a  na koji su predstavnici institucija uprave u BiH u ranijem periodu odgovarali. Upitnike je kreirala OECD/SIGMA.

Radionice predstavljaju nastavak započetih aktivnosti na pripremi novog strateškog okvira.