Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH učestvuje na petom sastanku mreže za reformu državne uprave (PAR), koji se 13. i 14. oktobra ove godine održava u Danilovgradu.

Na sastanku, koji organizuje Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), bit će razgovarano o pojedinačnim stubovima reforme javne uprave te evropskim integracijama.
Posebna pažnja bit će posvećena organizaciji ReSPA godišnje konferencije, a na kojoj će biti predstavljena komparativna studija o optimizaciji uprava u zemljama koje su članice ReSPA-e i Kosovu. Također, na sastanku će se raspravljati i o potrebi uspostavljanja novih radnih grupa unutar ReSPA-e, poput grupe za upravljanje ljudskim potencijalima, e-vlade i dr.