Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 28.09. 2016.godine donijelo je i Odluku o imenovanju predstavnika institucija Bosne i Hercegovine u međuinstitucionalne radne strukture za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2016. – 2020. godina.

Vlade Federacije BiH i RS te Brčko distrikta BiH ranije su donijeli slične odluke.  Ured koordinatora za reformu javne uprave priprema prvi sastanak zajedničke radne grupe za izradu novog strateškog okvira.