Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i ovlašteni predstavnik KING ICT d.o.o. Sarajevo Adis Pobrić potpisat će 8. jula ove godine u Sarajevu ugovor o realizaciji projekta „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“.

Implementatori projekta su „KING ICT d.o.o. Sarajevo, Lanaco d.o.o. Banja Luka i Lirex BG Ltd, Sofija, Bugarska“.  

Ovo je još jedan reformski projekat iz oblasti E-uprave, a njegova svrha je izgradnja i uspostavljanje infrastrukture potrebne za efikasnu i racionalnu implementaciju usluga uprave, kroz jedinstvene tačke kontakta i elektronski.  

Za svaki upravni nivo: BiH, FBiH, RS i BDBiH bit će implementiran po jedan pilot projekat izrade transankcijske online usluge, kako bi se pokazala upotrebljivost uspostavljene infrastrukture.

Vrijednost ugovora je 1.320.930,00 KM sa PDV-om.