Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održana 27.05.2016. godine u Brčkom, zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, sala br.59., sa početkom u 12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog tima održane  29.01.2016. godine

2.    Projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ dogovori oko aktivnosti vezanih za implemenatciju projekta

3.    Projektna ideja „Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih  usluga“- razvoj projektne dokumentacije

4.    Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge i predlaganje novih projektnih ideja

5.    Razno.