Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u petak, 01.04.2016. godine, s početkom u 12:00 sati, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 50. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 12.02.2016. godine;

2.    Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2015. godinu s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave;

3.    Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Specijalistički program obuka za IT menadžere“;

4.    Informacija o dopuni ukupne liste projekata po reformskim oblastima RAP 1 s prijedlogom prioritetnih projekata za 2016. godinu s prijedlogom Zaključka;

5.    Projektni prijedlog „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Projektni prijedlog;

6.    Projektni zadatak „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“ s prijedlogm Odluke o prihvatanju Projektnog zadatka;

7.    Tenderska dokumentacija za ugovor o javnoj nabavci usluga za implementaciju projekta „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o javnoj nabavci roba za implementaciju projekta „Nadogradnja Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz nabavku neophodne HW infrastrukture ( backup serveri)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

9.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika–faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke;

10.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika–faza II (SPPD II)“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovra;

11.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke;

12.    Razno.