Sastanak koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH bit će održan u utorak,  1.02.2016. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1 Banja Luka sa početkom u 12 sati.

Dnevni red:

1.    Dogovor koordinatora za reformu javne uprave oko nacrta dokumenta „Operativni plan za pripremu novog strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH“.