Šef Kooperacije u Delegaciji Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini Melvin Asin kazao je da je EU razvila visoke standarde kada je u pitanju upravljanje ljudskim potencijalima te da BiH "ima dug put pred sobom kada je ovo područje u pitanju".

To je izjavio povodom konferencije kojom se označava kraj projekta "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi (EUHRM)", a održava se danas u Sarajevu.

Asin je napomenuo da je iz prethodnih iskustava pristupanja zemalja EU poznato koliko je ovo pitanje značajno te da EU stoga želi vidjeti isti nivo standarda od zemalja koje žele da se pridruže.

Istakao je da je projekt dobra osnova za poboljšanje kompletne javne uprave i državne službe te zapošljavanja državnih službenika na osnovu njihovih profesionalnih sposobnosti.

Također, dodao je, projekt će doprinijeti klasifikaciji poslova unutar javne uprave, što će pomoći vlastima da u budućnosti zapošljavaju državne službenike na jasan i transparentan način. Osim toga, projekt daje i jasan okvir na koji će se određivati plaće državnih službenika.   

Državni koordinator Kancelarije za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan informirao je da je u ovom projektu učestvovalo oko 700 državnih službenika te da su obučena 24 trenera koja bi trebala dalje prenositi znanja stečena tokom projekta.

Istakao je da bi projekt trebao unaprijediti ne samo reformu javne uprave, već i kvalitet državnih službenika kada su u pitanju konkursne procedure i način kategorizacije službenika.

– Također bi trebao unaprijediti izradu novih pravilnika o radnim mjestima, kao i kreiranje kadrovske politike svake institucije prema procijenjenim potrebama – dodao je.

Zaključio je da se radi o bitnom segmentu bez kojeg nema privrednog razvoja, niti kvalitetnije i transparentnije javne uprave.   

Projekt "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi" koji je počeo 2014. godine, finansirala je EU iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2011) u iznosu od 1.769.000 eura.

(Vijesti.ba / FENA)