Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer u Sarajevu razmotrilo je i usvojilo Godišnji izvještaj o provedbi Sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini – faza II, između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)“.

Vijeće ministara BiH podržalo je dalje aktivnosti na uvođenju  predloženih modela  upravljanja kvalitetom u institucijama Bosne i Hercegovine (CAF i modeli zasnovani na ISO 9001:2008 sistemu), koz promociju upotrebe ovih modela,  njihovu daljnju adaptaciju i izgradnju potrebnih kapaciteta  zaposlenih  u institucijama Bosne i Hercegovine za njihovu  primjenu.

Upravljanje cjelovitim kvalitetom – Total Quality Management (TQM)  utvrđeno je kao posebno poglavlje Revidranog akcionog plana 1 za provođenje Strategije reforme javne uprave  u dijelu koji se odnosi na reformu upravljanja ljudskim potencijalima. U segmentu upravljanja kvalitetom utvrđeni su ciljevi i aktivnosti, za čiju realizaciju je kao odgovorna institucija zadužen Ured koordinatora, a odnose se na omogućavanje upotrebe nekog od modela cjelovitog upravljanja kvalitetom institucijama koje to žele (uključujući prevod i prilagođavanje odabranog modela, razvoj odgovarajuće obuke i uspostavljanje centra za informisanje u ovoj oblasti), te promociju odabranog modela.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ured koordinatora za reformu javne uprave da u saradnji s Institutom za standardizaciju Bosne i Hercegovine  (BAS), Agencijom za državnu  službu Bosne i Hercegovine i drugim institucijama i organima uprave s nivoa Bosne i Hercegovine, pripremi okvirni planski dokument za uvođenje upravljanja  kvalitetom u institucijama Bosne i Hercegovine i koordinira njegovu  implementaciju u skladu  s prethodnim zaključkom.

Ured koordinatora za reformu javne uprave zadužen je da kroz redovne izvještaje o radu institucije i po potrebi i posebne  informacije, izvještava  Vijeće ministara  Bosne i Hercegovine  o realizaciji prethodnog zaključka.