Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić poručuje da cilj reforme javne uprave nije smanjenje broja radnih mjesta, ni plata zaposlenima, već kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima i efikasniji rad.

Rešićeva naglašava da reforma javne uprave traje nekoliko godina, te da je Srpska lider u tom procesu u BiH, ali da je neophodno dodatno analizirati stanje i predložiti odgovarajuće mjere.

Ona ukazuje da prvi prijedlozi, koje bi ove sedmice trebalo da razmatraju Odbor za reformu javnog sektora i Vlada, idu u smjeru izmjena tri podzakonska akta, koja će dovesti do toga da prijava građana na konkurs za posao u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi košta jednu KM.

"Onome ko se prijavljuje na konkurs za posao u ovom momentu treba bar 20 KM. Ubuduće, onaj ko se prijavljuje za posao u opštinama, gradovima i republičkim organima imaće samo troškove kopiranja dokumentacije, ali ne i ovjere, a na jedinstvenom formularu potpisaće više izjava o nekažnjavanju i slično.

Tek ukoliko bude primljen na posao, dostavljaće originale dokumenata i potvrde", precizira Rešićeva.

Ona napominje da je Zakonom o državnim službenicima uveden priličan red i transparentnost u javnoj upravi, ali da je Zakon pokazao određene nedorečenosti, posebno kada je riječ o sistemu sankcionisanja službenika koji je trenutno veoma trom i dugotrajan.

"Imamo mehanizam napredovanja, a sada želimo da propišemo mjerljive procedure da radnik koji, možda, ne želi da radi ili nije dorastao radnom zadatku može da bude prebačen na drugo radno mjesto, ili da otvorimo mogućnost nekom drugom radniku da ima priliku da tu radi", navodi Rešićeva.

Ministar uprave i lokalne samouprave Srpske naglašava da je cilj reforme javne uprave da uvede promjene u sistemu plata, na način da za svako radno mjesto bude posebno plaćeno, imajući u vidu da ne rade svi radnici isti posao.

"To nikako ne mogu biti subjektivne procjene, nego vrlo jasno utvrđeni i propisani kriterijumi", napominje Rešićeva, ističući da je to jedinstvena prilika da se Zakon o državnim službenicima poboljša i proširi na što veći broj subjekata.

Prema njenim riječima, i lokalne zajednice će biti obuhvaćene ovakvim i sličnim analizama, a po kompletiranju rezultata popisa biće analizirana i ekonomska opravdanost pojedinih lokalnih zajednica.

"Vrijeme je da uradimo detaljnu analizu stanja i da vidimo postoji li bolje rješenje za naše građane", poručuje Rešićeva.

Sve lokalne zajednice u Srpskoj uskladile su svoje akte za Zakonima o lokalnoj samoupravi, a plate izabranih funkcionera sa zakonskim ograničenjem o njihovoj visini.

"Ekonomska situacija u lokalnim zajednicama u ovo doba godine prilično je zahtjevna i teška zbog slabijeg punjenja budžeta početkom godine, ali sve funkcionišu – nemamo anomalija koje su drugačije u odnosu na prethodne godine i možemo ocijeniti da je stanje stabilno", kaže Rešićeva.

(Izvor: Srna)