Gregor Virant, ekspert tima projekta „Modernizacija upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH" i bivši ministar uprave u Vladi Slovenije održat će 16. februara ove godine članovima radne grupe za reformu javne uprave pri Odboru za reformu javnog sektora Republike Srpske  prezentaciju o slovenačkim iskustvima u reformi javnog sektora.

Sastanku će prisustvovati predsjednik Radne grupe za reformu javne uprave Lejla Rešić i predjednik Odbora za reformu javnog sektora RS Anton Kasipović.