Raspoložive resurse e-vlade, kojima se umanjuju pojedini izdaci i unaprijeđuje poslovanje, trenutno ne koristi više od polovine institucija na nivou BiH, a ne postoje ni prijedlozi, ni inicijative da takva slika bude promijenjena. Pokazuje to dio iz revizorskog izvještaja Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH za prošlu godinu, koji je objavila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Raspoložive resurse e-vlade, prema tim podacima, koriste 32 od 75 institucija na nivou BiH. U iz vještaju se napominje da je preduslov za korištenje e-vlada servisa to da institucije implementiraju link do zgrade Savjeta ministara BiH. Jedna od opcija je povezivanje putem postojećih mreža u vlasništvu institucija BiH, čime bi se, naglašavaju revizori, napravile uštede za zakup vodova do e-vlade.

– Uočeno je da ne postoje inicijative, niti analize o tome kako se institucije koje trenutno nisu korisnici usluga e-vlade, mogu povezati u ovaj sistem putem mreža u vlasništvu institucija BiH. Na ovaj način bi se za većinu njih mogla obezbijediti internet usluga i time bi se značajno smanjili troškovi – navodi se i dodaje da bi se korištenjem nekih usluga mogao postići i napredak u poslovanju.

Revizori navode da je tu i mogućnost besplatnog korištenja i drugih usluga, poput e-maila, internet portala, antivirusnog rješenja, monitoringa, a institucije ne bi morale ni da angažuju sopstvenog IT eksperta, što je takođe značajna ušteda.

Određenih prepreka ima i na nivou institucija koje su dijelom zadužene za ova pitanja. Naime, u izvještaju revizora je navedeno da je Generalni sekretarijat lani zaprimio pet dodatnih zahtjeva za pristup resursima e-vlade, kojima nisu udovoljili, navodeći kako bi proširivanjem broja institucija mogao biti ugrožen kvalitet pružanja usluga za institucije koje trenutno koriste resurse.

Kočnica

Odjeljenje za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i e-vlade formirano je kao dio u okviru Generalnog sekretarijata sa zadatkom podrške realizaciji e-vlada projekta.

– Postojeća sistematizacija nije najbolje prilagođena obimu poslova, broju korisnika i složenosti zadataka koje trenutno obavljaju, što može biti kočnica u daljem razvoju – navedeno je u izvještaju.

Sa druge strane, revizori su nadležnima poručili da ozbiljno razmisle o mogućnostima koje pružaju resursi e-vlade. Njihov stav je da bi trebalo da se institucije na nivou BiH što je više moguće uvežu u jedinstveni sistem koji omogućava uštede u budžetu, ali i unaprijeđuje poslovanje.

– Generalni sekretarijat treba da pokrene inicijativu za povezivanje institucija na e-vlada sistem putem mreža u vlasništvu institucija BiH – navedeno je u izvještaju.

Prema postojećim podacima, troškovi institucija na nivou BiH za "pokrivanje" troškova interneta dostižu i nekoliko desetina hiljada maraka godišnje. Prošlogodišnji račun Ministarstva inostranih poslova BiH, po ovom osnovu, iznosio je čak više od 168.000 maraka. Resor odbrane za internet je dao iz budžeta 57.000 KM, a Generalni sekretarijat nešto više od 38.000 maraka.

U nadležnim komisijama pri Parlamentu BiH ističu da se na nivou BiH, zbog opšteg ekonomskog stanja, mora voditi računa o svakoj utrošenoj marki. Ocijenili su da su određene uštede već vidljive nakon smanjenja osnovice plate zaposlenima i nekim drugim stavkama, ali i naglašavaju da tu ne treba da bude kraj. Zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Boško Tomić upozorio je da se mora štedjeti, ali i ponovio da je za većinu izdataka na nivou BiH prvo potrebno uraditi analizu koja treba da pokaže koje su institucije zaista potrebne ovoj zemlji, a koje su formirane samo radi zapošljavanja.

– BiH ima ogroman administrativni aparat, sa više od 22.000 zaposlenih, mnogobrojne agencije, kancelarije i druge ustanove za koje se izdvaja novac za pokrivanje raznih troškova. Krajnje je vrijeme da se "presiječe" šta od institucija treba da postoji, a šta ne. Tada će se ozbiljnije moći pričati i o svim uštedama koje se mogu napraviti – zaključio je Tomić.