Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 07. februara, 2014. godine u 13:00 sati, u prostorijama zgrade Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Dnevni red:

 

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2.    Razmatranje i diskusija o Godišnjem izvještaju o napretku za 2013.godinu

3.    Informacija o implementiranim i planiranim aktivnostima u sklopu kampanje promocije RJU

4.    Informacija o statusu projekata ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″ i ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″ i diskusija o prioritetnim projektima u oblasti IK za 2014.god.

5.    Prijedlog plana održavanja sjednica Nadzornog tima u 2014. godini i dogovor oko  programskih/ključnih aktivnosti NT- a  za oblast IK u 2014.

6.    Aktivnosti u reformskoj oblasti nakon 2014.godine (ispunjenje ciljeva, prioriteti, nastavak aktivnosti)

7.    Razno.