Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH, između ostalog, usvojilo je Informaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave o projektu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta  institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i dalo podršku ovom projektu koji će se finansirati sredstvima Fonda za reformu javne uprave u iznosu od oko 1,58 miliona KM.

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta na nivou državnih, etnitetskih i institucija Brčko Distrikta BiH, a u svrhu njihovog jačanja za pripremu zakona koji će spriječiti stvaranje nepotrebnih opterećenja za poslovnu zajednicu  i društvo u cjelini, saopćeno je iz Službe za informisanje Vijeća ministara BiH.