Predsjedništvo BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu donijelo je odluku o prihvatanju Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda za reformu javne uprave u BiH kojim je omogućeno Ministarstvu vanjskih poslova Danske da uloži novac u Fond za reformu javne uprave u BiH.   

Ministarstvo vanjskih poslova Danske će izvršiti ulaganje u PARF u iznosu od 28,25 milona DKK, a što je približno 3,76 miliona eura, počevši od 2014. godine, a u skladu s dinamikom uplata odobrenom od strane Ministarstva vanjskih poslova Danske.

Sredstva će se trošiti sukcesivno, u skladu s dinamikom odobrenja projektnih zadataka od strane Upravnog odbora za različite projekte koji će se finansirati.

Novac će biti korišten za finansiranje projekata koji će pomoći u realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Revidiranim akcionim planom 1 Strategije reforme javne uprave.