U ovoj kategoriji možete pogledati fotografije sa događaja značajnih za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, u organizaciji ili uz učešće Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Kategorija je podijeljena na više segmenata, u skladu sa hronologijom odigravanja događaja. Podkategorije koje sadrže galerije slika su:

 

Galerije fotografija sa događaja iz 2006. godine

2006.

Galerije fotografija sa događaja iz 2007. godine

Galerije fotografija sa događaja iz 2008. godine

 

 

2009.

 

 

 2010.

Galerije fotografija sa događaja iz 2011. godine

 

2011.

 Galerije fotografija sa događaja iz 2012. godine

 

2012.

 Galerije fotografija sa događaja iz 2013. godine

 

2013.

 Galerije fotografija sa događaja iz 2014. godine

 

2014.