Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju – GIZ organizira radionicu za članove Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini koja će biti održana 26 – 27. septembra 2013. godine u Neumu, Vila “Nova“.

Cilj skupa je prezentovati, diskutovati i usaglasiti projektne prijedloge za sljedeće projektne ideje:

– „Specijalistički program edukacije za IT menadžere“

– „Uspostavljanje zajednice IT praktičara u BiH“

– „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge: autentikacija i identifikacija, plaćanje usluga i integracija s bazičnim registrima“

– „Uspostava strukture javnih registara i izrada kataloga javnih registara u BiH“

– „DMS“.

Radionica će biti prilika i za razmjenu informacija o aktuelnostima u oblasti eUprava na svim upravnim nivoima.