Primjenom ciljeva projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH", generalni sekretarijati Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta radiće po istim metodama i standardima, što ih uklapa u evropski administrativni prostor, izjavila je nacionalni koordinator za reformu javne uprave BiH Semiha Borovac.

"Kada je riječ o strateškom planiranju, koordinaciji i izradi programa, ovo je jedan od najznačajnijih projekata iz oblasti reforme javne uprave, koji objedinjava generalne sekretarijate u sva četiri upravna nivoa", rekla je Borovčeva.

Ona je navela da su se Vijeće ministara BiH, entitetske i Vlade Brčko distrikta usaglasile da provode organizacione i druge funkcionalne promjene u vezi sa generalnim sekretarijatima po istom modelu.

Prema njenim riječima, generalni sekretarijati na sva četiri upravna nivoa postaće ključna mjesta gdje će se kontrolisati programi Vijeća ministara i vlada, usaglašeni sa ministarstvima.

Na konferenciji, kojom se označava početak ovog projekta, Borovčeva je rekla da se od ovog projekta očekuje puno jačanje kapaciteta ovih organa, a samim tim i vraćanje povjerenja građana u "javnu vlast".

Generalni sekretar Vijeća ministara BiH Zvonimir Kutleša rekao je da će se punim učestvovanjem u ovom projektu unaprijediti procedure oko pripreme planova programa rada Vijeća ministara, te praćenja njihovih izvršenja.

"Očekujemo da razvijemo kapacitete za koordinaciju i sa drugim generalnim sekretarijatima vlada entiteta, Brško distrikta, te sa drugim institucijama BiH. Očekujemo unapređenje procedura izrade politika na nivou BiH, saradnju sa Parlamentarnom skupštinom BiH i drugim institucijama", rekao je Kutleša novinarima.

Šef operacija Sektora jedan Delegacije EU u BiH Severin Strohal rekao je da je ovo važan projekat, jer se odnosi na jačanje i razvoj javnih politika, kao i zbog toga što je važno da građani BiH dobiju jedan sistem zdravstvene zaštite, obrazovanja, koji će biti osmišljen, koherentan i dosljedan.

"Drugi važan cilj kome doprinosi realizacija ovog projekta, odnosi se na proces evropskih integracija. U tom procesu BiH, kao i druge zemlje, koje su ulazile u te procese, morale su da prilagođavaju svoje zakonodavstvo, podzakonske akte i druge propise Pravnom nasljeđu EU i u tom procesu potrebno je, u određenom trenutku, prilagođavati i mijenjati određene dijelove zakona i propisa", istakao je Strohal.

Prema njegovim riječima, u vrijeme velikih mjera štednje koje su uvedene svuda u svijetu, važno je imati efikasne javne politike koje će na najracionalniji način koristiti novac poreskih obveznika, a da bi se to postiglo, potrebno je ostvariti što bolju koordinaciju, među različitim tijelima, na različitim novoima vlasti u BiH.

"U okviru ovog projekta želi se postići izrada što djelotvornijih i racionalnijih politika, a tu je i obuka službenika u javnim službama, koji će steći vještine i znanja da što djelotvornije primijene te racionalne politike", dodao je Strohal.

Ovaj projekat, čija je vrijednost 900.000 evra, pokrenut je u januaru i trajaće dvije godine. On predstavlja nastavak reformskih inicijativa u vezi sa procesom jačanja centralnih organa Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta koji teče od 2008. godine. (Srna)