Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u utorak  26.03.2013. godine u zgradi Vlade FBiH, sala 36 sa početkom u 12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 14.12.2012 god. Brčko)

2.    Razmatranje i usaglašavanje predložene projektne ideje „Način transponiranja EU zakonodavstva u domaći pravni sistem“

3.    Analizu stanja  u reformskoj oblasti i provedba mjera iz RAP1 u 2013. godini

4.    Prijedlog plana za održavanje sjednica NT za 2013. godinu

5.    Razno.