www.spi.ba: Agencija za javne nabavke BiH, uz tehničku podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Programa jačanja javnih institucija, kreirala je i pustila u rad Registar ugovornih organa i ponuđača u Bosni i Hercegovini.

Registar je od 1. februara dostupan na web-adresi www.registar.ajn.gov.ba i pruža mogućnost besplatne izrade i objave web prezentacije svih privrednih subjekata u BiH – potencijalnih ponuđača u postupcima javnih nabavki, te intuitivnog i funkcionalnog predstavljanja putem interneta svim potencijalnim kupcima.

Registar je razvijen radi unapređenja komunikacije između učesnika sistema javnih nabavki i pojednostavljenja pristupa podacima o robama, uslugama i radovima koji su predmet javnih nabavki.

 

Agencija za javne nabavke BiH pozvala je sve kompanije u Bosni i Hercegovini da izvrše registraciju svog subjekta u ovaj sistem i kvalitetno predstave svoju organizaciju javnom sektoru u BiH.

 

Organi koji vrše nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH moći će lakše identificirati ponuđače i upoznati se o proizvodima i uslugama koje nude, njihovom poslovnom sposobnošću i referencama, te kontaktirati ponuđače korištenjem informacija u Registru.

 

Ovim će se značajno povećati konkurentnost i transparentnost u onim postupcima javnih nabavki za koje po zakonu nije obavezna objava obavještenja o javnoj nabavci.