Oslobođenje – Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Mladen Ivanković Lijanović, jučer se sastao sa predstavnicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Ednom Karadžom, expertom za IT, Majom Rudan, stručnim savjetnikom za upravni postupak i upravne usluge i Slađanom Škrbom, stručnim savjetnikom u reformskoj oblasti e-prava.

"Narodna stranka Radom za boljitak nije zadovoljna odnosom i servisom od strane državne uprave prema građanima. Na sastanku smo zaključili da je jedan od osnovnih preduslova za uspostavu elektronskog poslovanja institucija, odnosno e-uprave, implementacija Zakona o elektronskom potpisu, jer u BiH još uvijek, nažalost, ne postoje uslovi za primjenu takvog sistema. Istakao sam da ću ja, kao parlamentarac u PD PSBiH, podržati i utjecati na brže stvaranje uslova za implementaciju Zakona o elektronskom potpisu i već na jednoj od slijedećih sjednica PD uputiti inicijativu za ubrzanje tog procesa, kao i za formiranje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca pri Ministarstvu prometa i komunikacija BiH, kao još jednom od osnovnih preduslova za uspostavljanje cjelokupnog e-sistema na našim prostorima", saopćio je Lijanović.