Završna konferencija projekta “Informacijski sistem upravljanja budžetom – BMIS“ bit će održana 18.01.2013. godine (petak) u 11.00 sati u sali 3/II Parlamentarne skupštine BiH, ulica Trg BiH 1 u Sarajevu.

Projekt implementira konzorcijum SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Mostar u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH. Na završnoj konferenciji će biti prezentirani postignuti rezultati projekta, kao i njegov značaj u sprovođenju reforme javne uprave BiH u oblasti upravljanja javnim finansijama.

Projekt „Informacioni sistem za upravljanje budžetom“ smatra se jednim od najznačajnih projekta u oblasti javnih finansija u BiH. Projekat doprinosi   povećanju efikasnosti, efektivnosti, transparentnosti i tačnosti budžeta na sva četiri nivoa vlasti.

Konferencija je otvorena za predstavnike medija, a izjave su predviđene u 12:15 sati.

Agenda:  

11.00 – 11.05    Pozdravno obraćanje i svečano otvaranje konferencije

g-đa Semiha Borovac – Državna koordinatorica za reformu javne uprave

11.05 – 11.25    Prezentacija projekta i postignuti rezultati

g-din Ivan Dragošan – Predstavnik konzorcijuma i rukovodilac projekta

11.25 – 12.00    Iskustva predstavnika korisnika projekta

g-din Vlatko Dugandžić, Ministarstvo finansija i trezora BiH
g-đa Svetlana Radovanović, Ministarstvo finansija RS-a
g-din Alija Aljović, Federalno Ministarstvo finansija
g-din Osman Osmanović, Direkcija za finansije Brčko distrikta

12.00 – 12.15    Diskusija i zaključci

12.15               Izjave za medije