U Sarajevu je danas ozvaničen završetak projekta „Informacioni sistem za upravljanje budžetom – BMIS“, koji je implementirao konzorcijum SRC sistemske integracije d.o.o. Srbija, SRC d.o.o. Slovenija i AvaCom Group d.o.o. Mostar, u saradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Ured koordinatora uradio je ovaj projekat odgovarajući na urgentne zahtjeve ministarstava finansija na svim nivoima, kao i Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija.  Svrha projekta je unapređenje sistema upravljanja budžetom i uvođenje novih informacionih sistema za pripremu budžeta na sva četiri nivoa koji je kompatibilan sa postojećim sistemom trezora

“Ovaj projekat smatra se jednim od najznačajnih projekta u oblasti javnih finansija u BiH. Tokom proteklih 18 mjeseci nabavljen je i razvijen softver, instaliran u ministarstvima finansija te izvršeno njegovo testiranje. Projektom su sve budžetske institucije osposobljene za rad u ovom sistemu i obezbjeđeno je 376 softverskih licence za efikasan rad korisnika u BMIS-u. Licence su dobile osobe koje rade na ovim poslovima i svi oni prošli su obuke.  Softver, licence te najmodernija oprema  za funkcionisanje ovog sistema postali su trajno vlasništvo nadležnih ministarstava finansija“, izjavila je Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH te naglasila da je Uvođenje BMIS sistema bio je jedna od uslova Evropske komisije za dobivanje kredita od 100 miliona eura.

Prema njenim riječima, informatizacijom sistema poboljšana je koordinacija između ministarstava finansija na svim nivoima vlasti i budžetskih korisnika.

„Projektom je stvorena centralizovana baza u ministarstvima finansija, omogućen je direktan pristup korisnicima budžeta te je poboljšana tačnost i kvalitet budžeta, a ministarstvima je skraćeno vrijeme izrade budžeta. Na ovaj način, u sistem budžetske izrade uvrštene su standardi i metodi po kojima rade i druge evropske zemlje, a čime je ova oblast značajno reformisana, prije svega, zbog programske mogućnosti za kvalitetnije obrazloženje planiranog trošenja novca. Građanima smo, uvođenjem ovakvog sistema, na indirektan način omogućili praćenje operavdanosti utroška budžetskih sredstava na transparentniji način“, kazala je Borovac.

Ivan Dragošan, predstavnik konzorcija firmi i rukovodilac projekta naglasio je da se radi o najmodernijem BMIS sistemu u regionu.

„ Implementiran sistem predstavlja isplativo rješenje, koje smanjuje troškove upravljanja i koordiniranja operacijama vladinih finansija, podržava proces donošenja kvalitetnih odluka u planiranju i alokaciji resursa i upravljanju državnim novcem“, izjavio je Dragošan.

O novom sistemu na završnoj konferenciji govorili su i predstavnici korisnika projekta i to Alija Aljović iz Ministarstva finansija Vlade Federacije BiH, Svetlana Radovanović iz Ministarstva finansija Vlade Republike Srpske te Osman Osmanović iz Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH koji su također BMIS ocijenili uspješnim.  Korisnici smatraju da će ovaj najsavremeniniji sistem za izradu budžeta uveliko olakšati rad službenika i ostaviti im vremena za budžetske analize koje doprinose kvalitetnijoj izradi budžeta. Novim informacionim sistemom uklonit će se i određene primjedbe koje revizija daje u svojim izvještajima, a posebno u slučaju opravdanosti budžetskih stavki.

Projekat, finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, doprinosi povećanju efikasnosti, efektivnosti, transparentnosti i tačnosti budžeta.