U Doboju je u utorak završena dvodnevna radionica za novinare o temi “Reforma javne uprave – gdje smo danas” u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a u sklopu Programa jačanja javnih institucija. Cilj radionice bio je upoznavanje novinara sa procesom i dosadašnjim postignućima u reformi javne uprave, te ključnim izazovima i daljim aktivnostima u ovom procesu.

“Proces reforme javne uprave u BiH trebao bi biti puno vidljiviji za javnost, kako bi građani saznali zašto su nam reforme potrebne I koja je njihova korist. Cilj provođenja reforme javne uprave u BiH je stvaranje otvorenije, efikasnije i transparentnije javne uprave koja će biti odgovornija prema građanima i koja bi poslovnim subjektima nudila kvalitetnije usluge na osnovu kojih bi postala istinski pokretač kontinuiranog i održivog društveno-ekonomskog razvoja", izjavila je Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

Ona je podsjetila da je  provedba reforme javne uprave u BiH izuzetno važna za unapređenje upravnih struktura radi uspješnijeg ostvarivanja uslova za članstvo BiH u Evropskoj uniji.

“Podrška medija i nevladinog sektora može potpomoći provedbu reforme, ali i doprinijeti radu Ureda koordinatora”, kazala je Borovac.

Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH podsjetila je na samo početke reforme te je govorila o strateškim dokumentima bez kojih provedba reforme ne bi bila moguća kao ni njeno praćenje te o aktivnostima koje su do sada provedene, kao i o ključnim izazovima koji stoje pred Uredom koordinatora, a jedan od njih je bolja saradnja sa medijima i nevladinim sektorom u BiH.

Pored gđe. Borovac i gđe. Ćulibrk o reformskim aktivnostima u šest oblasti: Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, E-uprava, Javne finansije, Institucionalna komunikacija, Upravni postupci i upravne usluge, te Upravljanje ljudskim potencijalima govorili su savjetnici u ovim oblastima te njihovi saradnici: Zvjezdana Miličević, Slađana Škrba, Azra Branković, Mubera Begić, Maja Rudan i Kenan Avdagić.

Govoreći o radu Fonda za reformu javne uprave u BiH Aneta Raić, šef ica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, monitoring i evaluaciju, između ostalog, kazala je da provođenje ciljeva reforme javne uprave olakšava podrška međunarodnih donatora okupljenih u Fond za reformu javne uprave i time je obezbijeđen harmonizovan pristup provođenju mjera definisanih u Revidiranom akcionom planu 1 na svim nivoima vlasti u BiH.

O pojedinim aktivnostima na provedbi reforme na nivou Federacije BiH govorila je Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave iz ovog entiteta.

Sumirajući zaključke radionice, moderator, doc. dr. Saša Leskovac ocijenio je od važnosti informisanost javnosti o temama kao što su:  javne rasprave prilikom donošenja zakona u BiH, ocjenjivanje državnih službenika, uključenost medija u proces izrade nacrta budžeta, razbijanje predrasuda da reforma isključivo donosi smanjenje radnih mjesta te uticaj politike u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Bila je ovo četvrta radionica koju je Ured organizirao za medije I predstavnike nevladinog sektora u BiH. Iako je bilo pozvano 40 medijskih kuća, predstavnici tek tri medija odazvali su se pozivu za učešće na radionici.