Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u utorak 10. jula 2012. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 12 sati.

Za ovaj sastanak predložen je sljedeći dnevni red:  

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 19.04.2012.godine;

2.    Usvajanje dokumenta Izvještaj sa testiranja BMIS sistema na pilotskim jedinicama;

3.    Razmatranje proširenja projekta BMIS;

4.    Dalji koraci na implementaciji projekta BMIS;

5.    Studijsko putovanje u okviru projekta BMIS;

6.    Razmatranje ispravke tenderske dokumentacije za projekat „Informacioni sistem trezora   Brčko distrikta BiH“;

7.    Polugodišnji izvještaj o napretku;

8.    Rotacija predsjedavajućeg Nadzornog tima;

9.    Razno.   

Materijal za sastanak možete preuzeti ovdje.